มะเขือเทศ

มะเขือเทศ

สารสกัดจากมะเขือเทศ1

ชื่อวิทยาศาสตร Lycopersicon esculentum Mill.

เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม พืชหนึ่งของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ มะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม และมะเขือเทศรับประทานผลสด จากสถิติการปลูก พืชผักรายปีของกรมส่งเสริมการเกษตร แสดงให้เห็นว่ามีการปลูกมะเขือเทศในประเทศไทยประมาณปีละ 40,000 ไร่ โดยในปี 2532-33 เป็นช่วงที่มีการขยายพื้นที่ปลูกมะเขือเทศมากที่สุดถึง 90,000 ไร่ แล้วค่อย ๆ ลดลงในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะพื้นที่ปลูก มะเขือเทศส่วนใหญ่ 80-90% เป็นการปลูกสำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปริมาณการผลิตขึ้นกับภาวะความต้องการของตลาดโลกเมื่อ ประเทศต่าง ๆ สามารถผลิตมะเขือเทศได้ดีทำให้มี ปริมาณผลิตภัณฑ์มะเขือเทศมากเกินความต้องการ ราคาผลผลิตตกต่ำจำเป็นต้องลด ปริมาณการผลิตลง มีผลให้พื้นที่ปลูกในประเทศไทยลดลงด้วย สำหรับพื้นที่ปลูกมะเขือเทศเพื่อบริโภคผลสดคาดว่า มีเพียงประมาณปีละ 8,000-9,000 ไร่ คนไทยคุ้นเคยกับการรับประทานมะเขือเทศผลเล็ก สีชมพู มานาน โดยนำไปใช้ปรุงรสและกลิ่นของอาหาร เช่น ส้มตำ อย่างไรก็ดีการบริโภคมะเขือเทศไม่จำกัดอยู่เพียง ลักษณะผลเล็ก สีชมพู เท่านั้น คนไทยยังนำมะเขือเทศผลใหญ่สีแดง ที่ปลูกส่งโรงงาน อุตสาหกรรมมาบริโภคด้วย นอกจากนี้หลังจากที่มีการนำมะเขือเทศผลเล็กจิ๋ว หรือมะเขือเทศเชอรี่ ซึ่งมีน้ำหนักผลน้อยกว่า 10 กรัม มาวาง จำหน่ายในท้องตลาด ปรากฏว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจมะเขือเทศเชอรี่ค่อนข้างมาก เพราะเป็นมะเขือเทศที่มีรสหวาน เมล็ดน้อย สามารถ นำไปบริโภคโดยตรงแทนผลไม้ได้

ลักษณะการเจริญเติบโต

ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ แบบเลื้อย มะเขือเทศประเภทนี้ ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะสามารถ เจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด มีกิ่งแขนงขนาดใกล้เคียงกับลำต้น 2-3 แขนง และมีแขนงย่อยได้อีกไม่จำกัด ช่อดอกแรกเกิด ระหว่างข้อที่ 8 และ 9 ช่อดอก ต่อมาจะเกิดขึ้นทุก ๆ 3 ข้อ ลำต้นอาจสูงหรือยาวกว่า 10 เมตร แบบพุ่ม มีลำต้นตั้งตรง กิ่งแขนง หลายแขนง เกิดตามข้อบนลำต้นด้านล่าง และอาจมีแขนงย่อยได้อีก ช่อดอกเกิดระหว่างข้อทุกข้อในเวลาใกล้เคียงกัน เมื่อตายอดเกิดช่อดอกแล้วจะหยุด การเจริญเติบโต มะเขือเทศบางพันธุ์เมื่อตายอดเกิดช่อดอกแล้วจะมีกิ่งแขนงเกิดที่ข้อใต้ช่อดอก เติบโตต่อไปเรื่อย ๆ เรียกว่า เจริญเติบโต แบบกึ่งเลื้อย

สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม

มะเขือเทศสามารถเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ใบ และออกดอกได้ดีตลอดทั้งปี แต่การติดผลของ มะเขือเทศต้องการสภาพอากาศค่อนข้าง เย็น อุณหภูมิกลางวันที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางคืนประมาณ 16-20 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิกลางคืน สูงกว่า 22 องศาเซลเซียส จะทำให้มะเขือเทศไม่ติดผลหรือติดผลได้น้อยลง ฝนและความชื้นสูงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้โรคทางใบและทางราก ระบาดรุนแรง ดังนั้นฤดูปลูกที่เหมาะสมที่สุดจึงอยู่ในช่วงฤดูหนาวโดยมีช่วงหยอดเมล็ดเพาะกล้าอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งนอกจากสภาพอากาศจะเหมาะสมต่อการติดผล ทำให้ได้ผลผลิตสูงแล้วยังมีศัตรูพืชรบกวนน้อย ต้นทุนการผลิตจึงต่ำกว่าการปลูกในฤดูอื่นด้วย

การปฏิบัติดูแลรักษามะเขือเทศ

อายุ (วัน) การปฏิบัติ (21-25) ก่อนย้ายกล้า เพาะกล้าโดยเลือกที่โล่งแจ้ง เตรียมแปลงอย่างประณีต ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 15-15-15 คลุกเคล้ากับดินยกเป็นแปลงสูง 1 คืบ กว้าง 1 เมตร ยาวตามความเหมาะสมใช้ไม้ลากร่องบนหน้าแปลงเป็น ร่องเล็ก ๆ ห่างกัน 10 ซม. ลึก 1 ซม. หยอดเมล็ดลงในร่อง กลบดินบาง ๆ หรือใช้ดินผสมปุ๋ยหมักโรยปิดหน้า คลิมผิวหน้าแปลงด้วยฟางหรือแกลบรดน้ำให้ชุ่มจนเมล็ดงอก ถ้ามีแมลง เช่น มด ควรโรยด้วยยาฆ่าแมลง เช่น ฟูราดาน เซฟวิน เมื่อกล้าอายุ 17-22 วัน งดน้ำให้กล้าเหี่ยวบ้างเพื่อให้กล้าแข็งแรง ก่อนถอนต้นไปปลูกควรรดน้ำ แปลงกล้าให้ชุ่ม เพื่อให้ถอนกล้าได้ง่าย รากไม่เสียหายมากนัก กล้าที่เหมาะสำหรับย้ายปลูกคือ กล้าที่มีใบจริง ประมาณ 3-4 ใบ ิ (1-2) ก่อนย้ายกล้า เตรียมแปลงปลูก ตีหลุมตามระยะ รองก้นหลุ่มด้วยปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ และเสริมด้วยปุ๋ยคอก หลุมละอย่างน้อย 1 กำมือ 0 ย้ายกล้า 1 ฉีดยาคุมวัชพืชด้วยเมตริบูซินหรือเซงคอร์ 80-120 กรัม สารบริสุทธิ์/ไร่ แล้วคลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง (ฤดูฝนไม่ควรคลุมฟางหรือคลุมให้ห่างโคนต้น) 7-10 ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ 20 กำจัดวัชพืช 21-25 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ พรวนดิน พูนโคน ปักค้าง 28-35 เริ่มติดผลเล็ก หากมีหนอนเจาะผลระบาด ฉีดพ่นด้วยสารไซเปอร์เมทริน, แลนเนท 40 ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 30 กก./ไร่ กำจัดวัชพืช 55-100 เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 1-2 วัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s